Ce este partajul succesoral si cum se face?

Partajul succesoral este o modalitate prin care are loc iesirea din indiviziune succesorala. Mai exact este acea operatiune juridica ce pune capat starii de indiviziune prin impartire atat in natura, cat si prin echivalent, a bunurilor care se afla in coproprietate si care au ca efect inlocuirea retroactiva a cotei parti ideale pentru fiecare mostenitor. 

Succesiunea este un subiect foarte des dezbatut de notari, la fel si partajul, iar cabinetul de notariat Birzu efectueaza inclusiv astfel de proceduri.

Procedura impartelii va fi reglementata de codul civil. Partajul poate sa fie provizoriu sau definitiv. Partajul definitiv este total sau partial, in functie de situatie.

Ce este partajul provizoriu?

Cele mai citite articole

Partajul provizoriu se mai numeste si imparteala de folosinta si este cel prin care coproprietarii sau coposesorii se pune de acord cu privire la imparteala temporara a utilizarii bunurilor care fac parte din masa succesorala sau a unei parti din ele. In cazul in care intre ei sunt neintelegeri cu privire la modul de utilizare a  bunurilor si partajul nu se poate face prin acord, imparteala se poate solicita in instanta.

Prin urmare, actiunea in justitite nu trebuie sa se refere de fiecare data la impartirea definitiva, asa cum practica judecatoreasca a stabilit multa vreme in trecut. Partajul de utilizare pronuntat de instanta nu este incompatibil cu starea de indiviziune, iar solutionarea tuturor neintelegerilor cu privire la utilizarea bunurilor are interes practic. Prin urmare, va fi justificata posibilitatea de a realiza partajul de utilizare pe cale judecatoreasca, in cazul in care divizarea este posibila fara vatamarea intereselor mostenitorilor.

Cu toate acestea pentru ca in cazul unei impartiri provizorii nu pot fi indeplinite toate formele de publicitate imobiliara, acestea vor ingreuna circulatia bunurilor succesorale imobile. In cazul decesului unuia dintre condivizari, in momentul in care se face succesiunea, apar unele dificultati in stabilirea drepturilor succesorale ale fiecarui mostenitori, pentru a face corect impartirea intre acestia. Prin urmare, ideal ar fi sa aiba loc impartirea corecta si definitiva inainte ca unul dintre succesori sa decedeze pentru a nu aparea confuzii si alte probleme de intelegere a fiecarui caz in parte.

Cele mai citite articole